Скачать Joomla

Останні новини ПТО

Мета дослідження. Висвітлити використання Smart-сервісу Kahoot! та QR-кодів як ефективного інструменту колаборативного навчання в навчально-виховному процесі. Викласти покроковий алгоритм роботи з сервісом Kahoot! та деталізувати вісім способів використання QR-кодів для  підвищення ефективності навчання.

  На сучасному етапі швидкого розвитку новітніх інформаційних технологій та їх упровадження у всі сфери життєдіяльності людини постає проблема пошуку нових форм організації навчання, які будуть враховувати інтереси сучасної науки та ґрунтуватися на застосуванні інтерактивних методів, взаємодії учнів між собою.

колаборативне навчання

Останнім часом увагу дослідників все більше привертає навчання у співробітництві (колаборативне навчання) у зв'язку з зростанням попиту на можливості співпраці та соціального навчання, а також поширенням технологій та інструментів, які допомагають забезпечити таку співпрацю. Інтернет, мобільні пристрої, блоги, вікі, соціальні мережі та сховища знань, віртуальних класів, спільних програм, , спільнот практики (Сommunities of Practice - CoP) і роблять синхронне та асинхронне співробітництво ефективним способом для обміну думками та знаннями, що уможливлює оптимальне поєднання найкращих здобутків традиційної освітньої системи та інформаційно-комунікаційних технологій

(читати і переглянути більше).

 

Мета. Дане дослідження має на меті аналізувати наскільки сприяє використання  мобільних пристроїв поліпшенню інтересу учнів до навчання в інформаційному освітньому середовищі професійного навчального закладу.

Актуальність дослідження. Дане дослідженнямає дві компоненти –  педагогічний і  технологічний аспекти у використанні мобільних пристроїв.

мобільні пристрої

Актуальність роботи полягає в поєднанні мобільних технологій та педагогіки, надання допомоги педагогам у процесі формування, оптимізації оцінювання та підвищення інтересу учнів шляхом використання ресурсів, відомих учням, та одночасного оцінювання педагогами рівня засвоєння учнями навчального матеріалу із організацією роботи учням, які не належно засвоїли навчальний матеріал.

Постановка проблеми. Застосування тестових методик на заняттях є незамінним для повірки знань, умінь і навичок учнів, визначення ними рівнів засвоєння навчального матеріалу і набуває великого значення в умовах підготовки до майбутньої професійної діяльності. Для проведення  вхідного, поточного та підсумкового оцінювання знань учнів педагогічний працівник може використовувати тестові зошити, однак перевірка тестів, підрахунок балів займає багато часу. Раціональніше було б використовувати потенціал інформаційно-освітнього середовища навчального закладу – тестові платформи і ресурси з готовими онлайн-тестами або створеними самостійно. Але необхідною умовою проведення таких тестів є наявність комп'ютерів, підключених до мережі, що не завжди виконано.  

 Ознайомитися

 

pto120x60

Авторські права 2017 © Офіційна сторінка

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Усі права захищені